GüvenliHizmet Sözleşmesi
Linesis.com  ile Müşteri aşağıda belirtilen şartlar üzerinden tam bir anlaşmaya varmışlardır.

1-  Sözleşmenin Tarafları: 

1.1: Uluslararası satış ve pazarlama faaliyetleri ile muhasebe ve faturalandırma Linesis Communication Free Port Ltd. (Serbest Liman ve Bölge No 334, Gazimağusa,  KKTC); Ar-ge, Çağrı merkezi ve destek hizmet faaliyetlerini Niva Yazılım Ltd. Şti. (Ahmetpaşa Mh. Fevzi Çakmak Cd. (Fomara) No : 61 Osmangazi, Bursa, Türkiye) adreslerinde yürüten şirketler grubu bundan sonra LINESIS olarak anılacaktır.
1.2: Müşteri:
Bu sözleşmeyi LINESIS’in online satış sitesinden onaylayarak, LINESIS’in sunmuş olduğu hosting hizmeti, domain tescil hizmeti ile ve ayrıca sitenin diğer bölümlerinde ifade edilen tüm hizmetlerden satın almak yada kiralamak isteyen gerçek kişiler veya tüzel kişilerdir. (bundan böyle MÜŞTERİ olarak anılacaktır) 

2- Konusu:

2.1: İş bu sözleşme müşteri tarafından LINESIS’in online satış sitesi üzerindeki işlemlerinde, siparişlerinde, gönderdiği mesajlarında kayıt işleminde vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda yapmaya ve yapmamaya izni olan bölümleri, siparişlerinde tercihleri uyarınca alacağı hizmetler karşılığında LINESIS'e ödeyeceği ücretleri düzenleyecektir. Bu hizmet ve işlem açıklamaları aşağıdaki gibidir. 

2.2: Üyelik bilgileri müşteri tarafından üye olunma sırasında girilen bilgilerdir. Bu bilgiler yapılan işlemlerde baz alınacağından müşteri ve üyenin bu bilgileri hatasız eksiksiz ve doğru girdiği kabul edilmektedir. 

3- Sorumluluklar 

3.1: LINESIS, müşterinin talebi üzerine sipariş olarak ilettiği hizmetleri sağlayacaktır. Siparişin kabulü ve ücretin ödenmesini takiben LINESIS söz konusu siparişte belirtilen hizmeti vereceğini taahhüt edecektir. 

3.2: Ödeme şekli,  ödenecek toplam miktar ile belirtilerek müşterinin aylık veya yıllık ödeme tercihlerine göre ödemesi gereken ücretler LINESIS tarafından bildirilecektir. 

3.3: Sipariş kabulü ve işlemlerin onaylanmasından sonra LINESIS, müşteri siparişi detayında bulunan hizmete ilişkin kontrol panel, ftp, sql ve e-mail kullanıcı adları ve şifrelerini müşteriye iletecek ve hizmet başlamış olacaktır. İlgili hesapların ve şifrelerin sorumluğu müşterinin sorumluluğunda olup bu konulardan doğabilecek zarar ve ziyandan müşteri sorumlu olacaktır. 

3.4: Müşteri aldığı hizmet dahilinde LINESIS tarafından aldığı beyan ve uyarılara uyacağını taahhüt eder. Müşteri, hosting hesabından faydalanırken LINESIS tarafından yayınlanan her türlü ihtar yada bildirime uymayı beyan, kabul ve taahhüt eder. Müşteri, almış olduğu bulundurma hizmetinde kendisine ücretsiz ve sınırsız olarak verilen hizmetleri yine ücretli ya da ücretsiz ve/veya sınırlı ya da sınırsız olarak üçüncü kişilere dağıtamaz, satamaz. 

3.5: Müşteri hizmet dahilinde sahip olduğu yazılım ve programları kullanarak erişim hakkı bulunmayan dosya veya programlara erişmemeyi, bu tarz bir sorundan dolayı herhangi bir problem yaratmamayı, oluşabilecek sorun ve problemlerde zararı karşılamayı taahhüt eder. 

3.6: Müşteri alan adı, hosting veya aldığı hizmetlerin kullanılması sırasında yürürlükte olan veya sözleşme süresince yürürlülüğe girecek olan vergi, harç ve benzer yükümlülüklerin kendisine ait olduğunu ve ayrıca karşılayacağını kabul ve taahhüt eder.

3.7: Müşteri hizmeti dahilinde barındırdığı tüm dosya, döküman ve programlardan, web sitesi ve e-mail hizmetleri ile kullanacağı ve faydalanacağı tüm işlemlerden kendisi sorumlu olduğunu, söz konusu veri, bilgi ve beyanların yasalara aykırılığından doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluğu kendisi karşılamayı kabul ve taahhüt eder. İş bu konuda doğabilecek sorunlardan LINESIS'e herhangi bir kusur iletilemez. 

3.8: LINESIS sayfaları gönderilmeden önce gözden geçirmez, doğrulamaz, ciro etmez veya kullanıcı tarafından yapılmış sayfalar için herhangi bir şekilde bir sorumluluk almaz. LINESIS kullanıcı hesaplarını bu ana hatları ihlal ettiği için veya başka bir sebeple veya LINESIS’in kendi veya kullanıcılarından herhangi birinin işine zararlı olduğuna inandığı için fesih edebilir. LINESIS hukuka aykırılık ifade eden filleri ve eylemleri öğrendiğinden itibaren müşteriye haber vermeden hizmetleri durdurmak ve silmek hakkına sahiptir. 

3.9: LINESIS, sağladığı hizmet içerisinde bulunan müşteri verilerinin hatalı kullanımlarından, veri içeriklerinden, e-mail ile kullanılan tüm verilerden doğabilecek hiç bir maddi veya manevi zararlardan sorumlu tutulamaz. Bu verilerin yedekleme ve saklama yükümlükleri müşteriye aittir. LINESIS müşterinin tüm verilerini düzenli bir biçimde yedekleme ve bakım işlemine tabi tutucaktır. Buna rağmen LINESIS hizmetlerinde meydana gelebilecek kesinti veya veri kaybından dolayı oluşabilecek hatalardan, zarardan ve ziyandan LINESIS sorumlu değildir. Verilerin yedeklenmesi sözleşme metninde aksi belirtilmediği sürece müşterinin sorumluluğundadır. 

3.10: LINESIS, müşteri tarafından sipariş verilmiş ve ödemesi sorunsuz olarak gerçekleştirilmiş domain name tescil işlemlerini yürütecektir. Tescil edilen ve sipariş ile kabul edilen tescil talebi ile ücreti ödenen domain name'in sahibi müşteridir. LINESIS bu konuda müşterinin talepleri doğrultusunda domain name üzerinde işlem yapabilecektir. Müşteri tarafından domain name üzerinde bir düzenleme, değişiklik ve transfer taleblerini en kısa sürede yapacaktır. 

3.11 LINESIS MÜŞTERİYE SAĞLANAN SERVİSLERİN SÜREKLİLİĞİNİN SAĞLANMASI İÇİN GEREKLİ ÇABAYI SARF EDECEKTİR. BUNUNLA BERABER, LINESIS SERVİSLERİN MÜŞTERİNİN İHTİYAÇLARINI TAM OLARAK KARŞILAYACAĞINI, KESİNTİSİZLİĞİNİ, HATASIZLIĞINI VE GÜVENİLİRLİK SEVİYESİNİ GARANTİ ETMEZ. MÜŞTERİNİN BU SÖZLEŞME KAPSAMINDA SAĞLANAN HERHANGİ BİR SERVİSİN KULLANIMINDAN VE/VEYA KULLANILAMAMASINDAN DOLAYI OLUŞABİLECEK DİREKT VE/VEYA DOLAYLI ZARARLARINDA LINESIS'in SORUMLULUĞU, EN FAZLA SAĞLANAN SERVİSLERİN TOPLAM BEDELİ KADAR OLABİLİR.

3.12 Müşteri kullanmakta olduğu  Hizmetleri ya da içerikleri (sadece ve tümüyle LINESIS’in takdir yetkisine göre belirlenecek olup) aşağıdaki biçimlerde kullanmayacaktır: 

3.12.1 HİZMETLER YA DA İÇERİKLER, 5651 SAYILI İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUNUN 8. MADDESİ UYARINCA SAYILAN SUÇLARI TEŞKİL EDECEK BİÇİMDE KULLANILAMAZ: 
1. MADDE 8- (1) İnternet ortamında yapılan ve içeriği aşağıdaki suçları oluşturduğu hususunda yeterli şüphe sebebi bulunan yayınlarla ilgili olarak erişimin engellenmesine karar verilir: 
a) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan; 
1. İntihara yönlendirme (madde 84), 
2. Çocukların cinsel istismarı (madde 103, birinci fıkra), 
3. Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma (madde 190), 
4. Sağlık için tehlikeli madde temini (madde 194), 
5. Müstehcenlik(adult) (madde 226), 
6. Fuhuş (madde 227), 
7. Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama (madde 228), 
 suçları. 
b) 25/7/1951 tarihli ve 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanunda yer alan suçlar. 
3.12.2 HİZMETLER YA DA İÇERİKLER 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU’NUN ŞEREFE KARŞI SUÇLARINI DÜZENLEYEN 8. MADDESİ UYARINCA SAYILAN SUÇLARI TEŞKİL EDECEK BİÇİMDE KULLANILAMAZ: 
Hakaret 
MADDE 125. - (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden ya da yakıştırmalarda bulunmak veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldırı, 

3.12.3 HİZMETLER YA DA İÇERİKLER 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU’NUN MALVARLIĞINA İLİŞKİN SUÇLARI DÜZENLEYEN 10. BÖLÜMÜ UYARINCA SAYILAN SUÇLARI TEŞKİL EDECEK BİÇİMDE KULLANILAMAZ: 
Hırsızlık 
MADDE 141. - (1) Zilyedinin rızası olmadan başkasına ait taşınır bir malı, kendisine veya başkasına bir yarar sağlamak maksadıyla bulunduğu yerden almak, 
Nitelikli hırsızlık 
MADDE 142… 
(2) Suçun; 
e) Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle, 
İşlenmesi halleri. 
3.12.4 BUNUN YANI SIRA: 
• Yasa dışı ya da yasa dışı etkinlikleri destekleyici ya da teşvik edici tarzda; 
• Tahkir edici, taciz edici, kötüleyici vesair davranışlarda bulunarak ya da bu davranışları destekleyici ya da teşvik edici tarzda; 
• Nefret ve düşmanlığa yol açıcı söylemlerde bulunma, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçu işleme, terörist etkinliklerde bulunma ya da insanlara, hayvanlara ya da mala karşı şiddet uygulama ya da bu fiilleri destekleyici ya da teşvik edici tarzda hareket etme; 
• Spam ya da diğer istenilmeyen toplu e-posta gönderme, bilgisayar ya da ağ korsanlığı ya da şifre kırma eylemlerinde bulunma ya da bu fiilleri destekleyici ya da teşvik edici tarzda hareket etme; 
• Diğer Kullanıcıların, diğer kişilerin ya da kurumların fikri mülkiyet haklarını ihlal etmek; 
• Diğer Kullanıcıların, diğer kişilerin ya da kurumların özel hayatın gizliliği ya da kişilik haklarını ihlal etmek ya da Diğer Kullanıcılar, diğer kişilere ya da kurumlara karşı yerine getirmekle yükümlü olduğunuz gizlilik yükümlüklerini çiğnemek; 
• Bu Sitenin ya da bu Sitede bulunan Hizmetlerin yerine getirilmesini aksatacak tarzda; 
• Yazılım ya da donanımın işlevselliğini bozmak, aşırı kaynak kullanımı, sınırlandırmak ya da bunlara zarar vermek için tasarımlanmış ya da bu tür bozucu ve zararlı etkide bulunabilme özelliğini haiz virüs, solucan, böcek, trojan ya da diğer kod, dosya ya da programları site içeriğine dahil etmek ya da yüklemek; ya da 
• LINESIS veya LINESIS’in Hizmetleri ile ilgili olarak yanlış ya da yanıltıcı dil kullanmak ya da asılsız ya da küçük düşürücü iddia ya da ithamlarda bulunmak. 

4- Süre 

4.1: İş bu sözleşme sipariş ve ödeme işlemlerinin internet ortamından LINESIS'e iletilmesi ile birlikte tarafların belirtilen hak ve yükümlülükleri başlar. 

4.2: Sözleşme süresi müşterinin ilgili hizmet için sipariş sırasında seçmiş olduğu ödeme periyodu kadardır. 

4.3: Taraflar sözleşmenin sona ermesinden 10 iş günü öncesine kadar sözleşmenin süre sonunda sona ereceğini ihtar etmemişler ise sözleşme aynı şart ve hükümler ile önceki sözleşme süresi kadar uzar. ( ücret husunda meydana gelen değişiklikler saklıdır.) 

5- Ücret 

5.1: İş bu sözleşmede belirtilen hizmetler karşılığı olarak ödenecek ücret sipariş işlemi sırasında belirtilen miktar kadardır. Belirtilen ücretlere müşteriye gösterilerek tahsilat gerçekleşir. 

5.2: LINESIS önceden haber vermeksizin fiyatlar ve tarifeler üzerinde ileriye dönük olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Müşteri iş bu değişiklikler konusunda şimdiden oluşabilecek değişiklikleri kabul, beyan ve taahhüt eder. 

5.3: Ücret fatura tarihindeki Garanti bankası efektif satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek ödenir. 

5.4: Ücret sipariş oluşturma sırasında tercih edilen yönteme göre  müşteri tarafından LINESIS’e ödenir.  Ödeme yapıldıktan sonra siparişler işleme alınır ve kullanıma açılır.

5.5: Ödemenin gecikmesi durumunda LINESIS gecikme bedeli faturası kesme hakkını saklı tutar. 

5.6: LINESIS, müşteri ödeme işlemini tamamlayıncaya kadar ilgili hizmeti kapatma, açma hakkını saklı tutar. 

6- Askıya alınma 

6.1: Ödeme konusunda problem yaşanması, kredi kartı ile ödeme işlemlerinde provizyon sorunları veya hüküm ve yükümlülükler ile ilgili maddelerden dolayı LINESIS  müşteriye verilen hizmetlerin tümünü veya bir kısmını durdurma  hakkını saklı tutar. 

6.2: Bu durumun devam süresince müşteri adına e-mail, web, ftp erişimleri yapılamaz ve e-mail hesapları bloklanarak gelen e-mailler geri çevrilir. 

7- Fesih 

Müşteri iş bu sözleşmenin herhangi bir maddesine aykırı davranarak sorumluluklarını ve taahhütlerini yerine getirmediği takdirde yada iş bu sözleşmenin ön yüzünde beyan ettiği bilgilerin doğru olmadığının tespiti halinde, yukarıda belirtilen sözleşmeyi askıya alma halinin 7 günden fazla devam etmesi halinde, LINESIS hiç bir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etme hakkına sahiptir. 
Bu şekilde gerçekleşecek fesih sonrasında müşteri; kalan süreye bakılmaksızın ödemiş olduğu son sözleşme ücretini geri isteyemeyeceğini, fesih tarihinde yürürlükte olan emsal sözleşme bedelinin 5 katı ticari cezai tazminat ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder. 
Müşteri hiç bir gerekçe göstermeksizin sözleşme normal süre ile sona ermeden 10 gün önce yazılı olarak ihtar etmek şartı ile iş bu sözleşmeyi süresi sonunda fesih etme hakkına sahiptir. 
Sözleşmenin sona erme süresinden önce müşteri tarafından fesih edilmesi halinde sözleşme sonuna kadar ödenecek olan ücretlerin tamamını müşteri tarafından defaten ve peşin olarak LINESIS’e ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder. 

8- İletişim ve bilgi adresleri 

8.1: Taraflar konusu sözleşmeden kaynaklanan her türlü tebligat için Yeni müşteri kaydı bölümünde belirtilen adresleri ve elektronik posta adreslerini yasal ikametgah olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir. 

8.2: Bu adreslere yapılan her türlü tebligat tarafların eline ulaşmasa bile tebliğ edilmiş kabul edilecektir. İş bu adreslere ait değişiklikler diğer tarafa yazılı olarak bildirilmedikçe eski adresler geçerli olacaktır. 

8.3: LINESIS sözleşme sırasında verilen elektronik posta adresine mesaj, bilgi, yazı, ihtar, ödeme bildirimi, hesap hareket çizelgesi, hesap eksteresi gönderebilir. Müşteri söz konusu elektronik iletilerin alınmadığı yada kendisine ulaşmadığı iddiasında bulunamayacağı gibi, söz konusu iletilerin gönderildikleri tarihten 1 gün sonra yasal anlamda tebliğ etmiş sayılacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. Taraflar, bu husustaki her türlü itirazlarından peşinen feragat ederler. 
Taraflar iş bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler. 

9- Ücretin ödenmesinde temerrüde düşülmesi 

9.1: Müşteri, aldığı hizmetlere karşılık başvuru tarihini takip eden 7 gün içinde ödeme gerçekleştirmediği takdirde temerrüde düşmüş sayılır. Bu durumda LINESIS kur farkı faturası kesebileceği gibi dilerse fatura tarihinden itibaren aylık %15 gecikme faizi taleb edebilir. Müşteri bu gecikme faizi ve kur farkı faturasını ödemeyi beyan ve kabul eder. 

9.2: Müşteri, iş bu sözleşmeden doğan her tür alacak için LINESIS'in dava yada icra takibi açması halinde de aylık %15 gecikme faizi, bakiye borç miktarının %50'si kadar cezai şart, %10'u Avukatlık Ücreti ve diğer tüm yasal giderleri ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder. 

9.3: Müşteri, iş bu sözleşmeden doğan alacaklarının tahsili için yasal mercilere İhtiyati Haciz ve İhtiyati tedbir için başvurması halinde LINESIS'in teminatsız İhtiyati Haciz ve İhtiyati Tedbir kararı almaya yetkili olduğunu ancak buna rağmen Mahkemelerce teminat istendiğinde, Bankalardan alınacak teminat mektuplarından doğacak komisyon ve her türlü ücretin kendileri tarafından ödeneceğini ve bu konulara hiçbir itirazda bulunmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. 

10- Yetkili mahkeme ve icra daireleri 

10.1: İş bu sözleşme bununla birlikte 10 madde ve alt başlıklardan ibaret olup, taraflarca okunup anlaşılarak imza altına alınmıştır. (İmza altına alınma. siparişin internet ortamında LINESIS'e gönderilmesi ile gerçekleşmiş kabul edilir). LINESIS gerek gördüğü taktirde yeni maddeler ve/veya alt başlıklar ekleyebilir, çıkartabilir ya da maddeler üzerinde değişiklik yapabilir. Müşteri bu değişiklikleri önceden kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder. 

10.2: İş bu sözleşmenin uygulanması sırasında doğacak her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Bursa Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
Partner
Copyright © 1999 - 2024 linesis.com Tüm hakları saklıdır.
Kredi KartlarıSSL
Linesis Online Destek
İnsan Kaynakları